Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedconsulenten

Erfgoedconsulenten (c) provincie West-VlaanderenOp 1 januari 2018 zijn de culturele bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. Vlaanderen continueert hierbij de initiatieven  die de provincies hebben overgedragen. Een belangrijk onderdeel is het verderzetten van het consulentschap.

De erfgoedconsulenten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, voorheen gekend als de provinciale museum-, erfgoed- en depotconsulenten, bieden advies en begeleiding aan voor het cultureel-erfgoedveld. En doen dit voortaan in nauw overleg met FARO.

 

 

Al je vragen en opmerkingen voor de Vlaamse erfgoedconsulenten kan je voortaan mailen naar erfgoedconsulenten@vlaanderen.be

De contactgegevens van de erfgoedconsulenten vind je bij het team Cultuurgoederen van de Afdeling Waarborgen en Beheren.

Ook de erfgoeddatabanken werden overgedragen.