Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Mijn aanvraag

KIOSK

Via KIOSK (Integraal OpvolgSysteem Kunsten) kan u online subsidies aanvragen binnen het nieuwe Kunstendecreet. Op dit moment kan dit al voor een beurs, project of werkingssubsidie.

Meer info over het gebruik van deze webapplicatie vindt u in de presentatie (prezi), in de handleiding KIOSK (pdf) en in de rubriek Vragen over KIOSK.


Formulieren

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting

Wie

U vult het formulier Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag indient of een subsidie ontvangt voor de volgende initiatieven:
  • projectsubsidies aan kunstenaars en aan organisaties (projecten vanaf 2016)
  • werkingssubsidies voor organisaties (periode 2017-2021).
Aanvragers/ontvangers van beurzen hoeven dit formulier niet in te vullen.


Wat

Dit formulier is bedoeld om ons informatie te geven over de activiteiten, medewerkers en de begroting of afrekening in het kader van uw subsidie(aanvraag).


Wanneer

Telkens als u via KIOSK een aanvraag, actieplan of werkingsverslag indient, bezorgt u ons eveneens deze ingevulde bijlage.


Meer info

Een toelichting bij de verschillende tabbladen vindt u in het formulier zelf. U neemt ook best vooraf het tabblad identificatie en de veelgestelde vragen door.


Wanneer aanvragen?

Aanvragen die in het najaar van 2015 worden ingediend, zullen volgens de nieuwe bepalingen en door de nieuwe pool van beoordelaars behandeld worden.

Alle aanvragen voor initiatieven die van start gaan in 2014 en 2015 worden nog volgens de regels van het huidige Kunstendecreet en door de huidige commissies behandeld.


Indiendata

Organisaties

Subsidielijnen

Eerste indiendata

Vroegste startdatum

Werkingssubsidies (5 jaar)

1 oktober 2015

1 januari 2017

Projectsubsidies (1 tot 3 jaar)

15 september 2015

1 januari 2016

15 januari 2016

1 mei 2016

15 mei 2016

1 september 2016

Kunstinstellingen

via erkenningsprocedure

1 januari 2017

Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

minstens 2 maanden voor aanvang

1 januari 2016

 

 

Individuele aanvragers

Subsidielijnen

Eerste indiendata

Vroegste startdatum

Projectsubsidies (tot 3 jaar)

15 september 2015

1 januari 2016

15 januari 2016

1 mei 2016

15 mei 2016

1 september 2016

Beurzen (tot 3 jaar)

15 september 2015

1 januari 2016

15 januari 2016

1 mei 2016

15 mei 2016

1 september 2016

Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

minstens 2 maanden voor aanvang

1 januari 2016